7059 Gollob, Född: 2002-03-23, prövas på individprövningen Gismestad