Bilder från lösdriftsladugård (klicka på bilden för att förstora)

Lösdriftshallen stod färdig för insläpp september 2001 men planeringen började på ritbordet redan 1999. Vi bestämde oss för liggbås redan från början, sedan har vi
varit på ca 10 olika gårdar och tittat. På våren 2000 hade jag ritat färdigt i minsta detalj.

Arbetet började med lossprängning av 300 m3 berg för gödselbrunnen, massorna användes till grundläggning av hallen. Grunden gjordes i etapper, allt eftersom gjutningarna blev färdiga. Liggbås ytan gjöts i slutet av sommaren 2001 då hela hallen byggdes.

 

Fakta:
Liggplatser: 46 st med träinredning, gummimatta på ungdjursavdelningen.
Total yta: 544 m2 (17x32m), hela golvytan lutar 1,5 cm/m i längsled.
Foderbord: 3,5m brett, 4 m fri körhöjd.
Tak: Cebonit medio
Väggbeklädnad: 1" virke från egen skog
Stomme: Trästomme från Timmele.
Övrigt: Rälshängd strövagn
Utgödsling: Tidsstyrda skrapor. 730 m3 svämgödselbrunn.